Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil justere skattesatser relatert til vannkraften. Han benytter også partiet alternative statsbudsjett til å ta avstand fra EUs energiunion. Foto: Stortinget

Mange kraft-forslag fra Sp

Sp vil redusere grunnrenteskatten, heve friinntekten, øke naturressursskatten, og senke kapitaliseringsrenten. Hovedbudskapet er at kommunene skal sitte igjen med mer.