Arbeiderpartiet mener det ville være brudd på Stortingets kabelavtale fra i fjor vinter å godkjenne Northconnects siste søknad. Foto: Statnett

Ap ber regjeringen avvise Northconnect-søknad

Arbeiderpartiet mener Northconnects søknad om unntak fra EU-krav må avvises fordi den er i strid med kabelavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.