Det er priskrig på julestrømmen. Tøffest ut går Agva Kraft som er å finne med både billigste og dyreste spotavtale. Foto: Mona Adolfsen

Fra billigst til dyrest på spotavtale

På strømpris.no finner vi nå 11 spotavtaler med negative påslag. Av disse står Agva Kraft alene for fire av avtalene. Samtidig har leverandøren den dyreste spotavtalen i landet.